میلیون‌ها هندو برای پاک شدن گناهان تن به رودخانه گنگ زدند

میلیون‌ها هندو برای پاک شدن گناهان تن به رودخانه گنگ زدند

میلیون‌ها هندو در شهر الله آباد در شمال هند در آئین استحمام در رود گنگ شرکت کردند.

میلیون‌ها هندو در شهر الله آباد در شمال هند در آئین استحمام در رود گنگ شرکت کردند.

در این مراسم مذهبی و سنتی که هر سال برگزار می‌شود، میلیون‌ها هندو در رودخانه گنگ حمام می‌کنند. هندوها معتقدند این کار باعث طهارت و پاک شدن گناهان آنها خواهد شد.

هر سال میلیون‌ها نفر از هندوها و گردشگران برای شرکت در این مراسم به شهر الله آباد در ایالت اوتار پرادش می‌روند.

تازه‌ترین ویدیو