جشنواره فصلی اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو

ویدیوها. جشنواره فصلی اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو

میدان سرخ مسکو برای چهاردمین سال متوالی شاهد برگزاری جشنوارهٔ فصلی اسکیت روی یخ بود. شماری از شخصیتهای سرشناس روسیه و ورزشکار به‌نام این رشتهٔ ورزشی نیز در این مراسم حضور داشتند.

میدان سرخ مسکو برای چهاردمین سال متوالی شاهد برگزاری جشنوارهٔ فصلی اسکیت روی یخ بود. شماری از شخصیتهای سرشناس روسیه و ورزشکار به‌نام این رشتهٔ ورزشی نیز در این مراسم حضور داشتند.

مراسم امسال با هنرنمایی تاتیانا ناوکا، قهرمان پیشین المپیک و آلینا زاگیتووا قهرمان جهان در رشتهٔ اسکیت روی یخ آغاز شد.

تازه‌ترین ویدیو