نیوزیلند؛ کنشگران مقابله با تغییرات اقلیمی یک بانک را اشغال کردند

ویدیوها. نیوزیلند؛ کنشگران مقابله با تغییرات اقلیمی یک بانک را اشغال کردند

جمعی از معترضان جنبش موسوم به «شورش علیه انقراض» یک شبعه بانک ANZ را در ولینگتون پایتخت نیوزیلند اشغال کردند.

جمعی از معترضان جنبش موسوم به «شورش علیه انقراض» یک شبعه بانک ANZ را در ولینگتون پایتخت نیوزیلند اشغال کردند.

در پی این اقدام این گروه ۳۰ نفره، با دخالت پلیس این افراد از این شعبه بانک تخلیه شدند.

جنبش «شورش علیه انقراض» به تغییرات اقلیمی معترضند و در پی آن هستند که با استفاده از «نافرمانی مدنی» در برابر شرکت‌های بزرگ بایستند.

روز دوشنبه همچنین ۵۰۰ نفر از اعضای این جنبش در اعتراض به تغییرات اقلیمی یکی از خیابان‌های مرکز ولینگتون را برای ساعاتی بستند.

تازه‌ترین ویدیو