شفق قطبی در آسمان منطقه لاپلند در شمال فنلاند

ویدیوها. شفق قطبی در آسمان منطقه لاپلند در شمال فنلاند

ساکنان لاپلند در شمال فنلاند جمعه شب شاهد پدیده شفق قطبی در آسمان این منطقه بودند.

ساکنان لاپلند در شمال فنلاند جمعه شب شاهد پدیده شفق قطبی در آسمان این منطقه بودند.

شفق های قطبی در طول شب در عرض های جغرافیایی قطبی به چشم می خورند. این پدیده جوی معمولا بین ماههای سپتامبر تا اکتبر و مارس تا آوریل روی می دهد.

تازه‌ترین ویدیو