برگزاری جشنواره شهر بونل؛ ۱۴۵ تُن گوجه‌فرنگی له و لورده شد

برگزاری جشنواره شهر بونل؛ ۱۴۵ تُن گوجه‌فرنگی له و لورده شد

جشنواره سالانه گوجه‌فرنگی با شرکت ۲۰ هزارنفر روز چهارشنبه در شهر بونُل برگزار شد. در جریان برگزاری این جشن سنتی ۱۴۵ تن گوجه‌فرنگی له و لورده شد. سابقه برگزاری این جشن سالانه به سال ۱۹۴۵ باز می‌گردد و به جز سال‌هایی که به دستور ژنرال فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا متوقف شد، به جذابیت توریستی و منبع درآمد شهر کوچک بونل بدل شده است. شرکت در این جشنواره تنها با خرید بلیت ورودی ممکن است.

جشنواره سالانه گوجه‌فرنگی با شرکت ۲۰ هزارنفر روز چهارشنبه در شهر بونُل برگزار شد. در جریان برگزاری این جشن سنتی ۱۴۵ تن گوجه‌فرنگی له و لورده شد. سابقه برگزاری این جشن سالانه به سال ۱۹۴۵ باز می‌گردد و به جز سال‌هایی که به دستور ژنرال فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا متوقف شد، به جذابیت توریستی و منبع درآمد شهر کوچک بونل بدل شده است. شرکت در این جشنواره تنها با خرید بلیت ورودی ممکن است.

تازه‌ترین ویدیو