دیوار خاطرات مهاجران در مرز مکزیک با آمریکا

ویدیوها. دیوار خاطرات مهاجران در مرز مکزیک با آمریکا

لیزبت دلا سانتانا روز جمعه به یکی از مناطق ساحلی آمریکا بازگشت، این منطقه همانجایی است که پدرش از قبل از تولد وی موفق شده بود از طریق آن به صورت غیر قانونی وارد خاک آمریکا شود.

لیزبت دلا سانتانا روز جمعه به یکی از مناطق ساحلی آمریکا بازگشت، این منطقه همانجایی است که پدرش از قبل از تولد وی موفق شده بود از طریق آن به صورت غیر قانونی وارد خاک آمریکا شود.

دیواری که در این منطقه ساحلی کشیده شده اکنون منقش به تصویر مهاجرانی است که در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده‌اند اما سپس در سن بزرگسالی از این کشور رانده شده‌اند.

لیزبت دلا سانتانا با حضور مقابل این دیوار سهم خود را در تکمیل این تصویرگری دیواری ایفا کرد و بخشی از آن را رنگ آمیزی کرد. بازدید کنندگان با اسکن بارکدهایی که روی این دیوار نصب شده می توانند داستان هریک از مهاجران را با صدای خودشان گوش کنند.

تازه‌ترین ویدیو