ویدئو؛ مسابقه صندلی بازی در روسیه

ویدیوها. ویدئو؛ مسابقه صندلی بازی در روسیه

یک مسابقه نامعمول با صندلی‌های اداری در شهر مورمانسک روسیه برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مسابقه «صندلی‌بازی» باید با «راندن صندلی» با یکدیگر رقابت می‌کردند. در هر گروه شرکت کننده، یک نفر روی صندلی نشسته و دیگر اعضای گروه، صندلی را هل می‌دهند تا از خط پایان عبور کنند.

یک مسابقه نامعمول با صندلی‌های اداری در شهر مورمانسک روسیه برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مسابقه «صندلی‌بازی» باید با «راندن صندلی» با یکدیگر رقابت می‌کردند. در هر گروه شرکت کننده، یک نفر روی صندلی نشسته و دیگر اعضای گروه، صندلی را هل می‌دهند تا از خط پایان عبور کنند.

در مسیر مسابقه، موانعی نیز وجود داشت تا از سرعت صندلی‌ها بکاهد. شرکت‌کنندگان هر کدام لباس مربوط به شغل‌ خود را بر تن داشتند.

رکورد مسابقه ۱۵.۶۵ ثانیه بود و برندگان چندین لیوان قهوه‌خوری را به عنوان جایزه با خود به خانه بردند.

تازه‌ترین ویدیو