رئیس جمهوری تازه منتخب قزاقستان:‌ ما به روسیه مطلقا نیاز داریم

رئیس جمهوری تازه منتخب قزاقستان:‌ ما به روسیه مطلقا نیاز داریم

قاسم جومرت توکایف در حالی به عنوان رئیس جمهور قزاقستان انتخاب شد که این کشور شاهد شدیدترین اعتراضات خیابانی طی چند سال گذشته بود. یورونیوز درباره رفتار دولت با معترضان با جومرت توکایف گفتگو کرده است. از او پرسیده‌ایم که آیا امکان دارد سیستم حکومت قزاقستان به‌تدریج به سیستم حکومت ایران شبیه شود؟‌

تازه‌ترین ویدیو