ادای احترام به سربازان کانادایی در هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات متفقین

ادای احترام به سربازان کانادایی در هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات متفقین

مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات سرنوشت‌ساز متفقین علیه نیروهای آلمان نازی روز پنجشنبه ۶ ژوئن در ساحل جونو در نرماندی فرانسه برگزار شد.

مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات سرنوشت‌ساز متفقین علیه نیروهای آلمان نازی روز پنجشنبه ۶ ژوئن در ساحل جونو در نرماندی فرانسه برگزار شد.

در این مراسم گرامیداشت که به نقش کانادا در این نبرد اختصاص داشت، کهنه سربازان کانادایی به همراه مقامات رسمی این کشور، فرانسه و دیگر کشورهای جهان حضور داشتند.

در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ تعداد ۱۴ هزار سرباز کانادایی زیر آتش رگبار نیروهای ارتش هیتلر از کشتی‌ها پیاده شده و از جداره تپه‌های ساحلی این ناحیه بالا رفتند.

کمی آن سو تر از ساحل جونو قبرستان بنی ریورز قرار دارد جایی که بیش از ۲هزار سرباز کانادایی کشته شده در نبرد نرماندی در آن به خاک سپرده شده‌اند. در مجموع ۵۵۰۰ کانادایی در جریان فتح نرماندی جان خود را از دست دادند.

تازه‌ترین ویدیو