قلاب‌بافی در آرژانتین برای بیان اعتراض به خشونت علیه زنان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

قلاب‌بافی در آرژانتین برای بیان اعتراض به خشونت علیه زنان

گروهی از زنان در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، از قلاب‌بافی برای بیان اعتراض خود نسبت به خشونت علیه زنان استفاده می‌کنند. آنها می‌گویند آنچه را نمی‌توان با کلمات بیان کرد به این شکل نمایش می‌دهند. روی برخی از این دست‌بافته‌های سبز و سفید نام زنان قربانی خشونت جنسی به چشم می‌خورد.

گروهی از زنان در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، از قلاب‌بافی برای بیان اعتراض خود نسبت به خشونت علیه زنان استفاده می‌کنند. آنها می‌گویند آنچه را نمی‌توان با کلمات بیان کرد به این شکل نمایش می‌دهند. روی برخی از این دست‌بافته‌های سبز و سفید نام زنان قربانی خشونت جنسی به چشم می‌خورد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست