سیل سهمگین در استرالیا، خیابان‌ها را به رودخانه تبدیل کرده است

ویدیوها. سیل سهمگین در استرالیا، خیابان‌ها را به رودخانه تبدیل کرده است

سیل سهمگین بی‌سابقه‌ای در شمال شرق استرالیا جاری شده و خیابان‌های شهر تانزویل در شمال شرقی کوینزلند را به رودخانه بدل کرده است. مقامات محلی هشدار داده‌اند وضعیت بارش در روزهای آینده شدت یافته و ساکنین بهتر است محل اقامت خود را ترک کرده و در مکان‌های امن به طور موقت سکنی گزینند.

سیل سهمگین بی‌سابقه‌ای در شمال شرق استرالیا جاری شده و خیابان‌های شهر تانزویل در شمال شرقی کوینزلند را به رودخانه بدل کرده است. مقامات محلی هشدار داده‌اند وضعیت بارش در روزهای آینده شدت یافته و ساکنین بهتر است محل اقامت خود را ترک کرده و در مکان‌های امن به طور موقت سکنی گزینند.

قسمت‌های شمالی استرالیا هر ساله بارش‌های موسمی را از سر می‌گذراند اما امسال میزان بارش از حد عادی فراتر رفته و احتمال می‌رود اگر بارش ادامه یابد ۲۰ هزار خانه زیر آب رود.

تازه‌ترین ویدیو