ماهواره‌ها ابزار مهم دانشمندان برای مطالعه تغییرات اقلیمی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ماهواره‌ها ابزار مهم دانشمندان برای مطالعه تغییرات اقلیمی

با همکاری ESA - The European Space Agency

«تناوب و پیگیری ثبت داده‌ها توسط ماهواره‌ها، مولفه‌هایی مهم برای مدیریت محیط زیست هستند تا به تصمیم‌گیرندگان اطلاعات کلیدی درباره آنچه (در زمین) تغییر می‌کند و آنچه به سرعت در حال تغییر است داده شود تا بدانند که نوع بشر در کدام موارد باید شیوه‌های خود را تغییر دهد.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست