ماهواره‌ها ابزار مهم دانشمندان برای مطالعه تغییرات اقلیمی

ماهواره‌ها ابزار مهم دانشمندان برای مطالعه تغییرات اقلیمی

با همکاری ESA - The European Space Agency

«تناوب و پیگیری ثبت داده‌ها توسط ماهواره‌ها، مولفه‌هایی مهم برای مدیریت محیط زیست هستند تا به تصمیم‌گیرندگان اطلاعات کلیدی درباره آنچه (در زمین) تغییر می‌کند و آنچه به سرعت در حال تغییر است داده شود تا بدانند که نوع بشر در کدام موارد باید شیوه‌های خود را تغییر دهد.»

تازه‌ترین ویدیو