فرانسه؛ برگزاری «جشن نور» در شهر لیون

ویدیوها. فرانسه؛ برگزاری «جشن نور» در شهر لیون

هزاران پنجشنبه شب به خیاباهای شهر لیون در فرانسه رفتند تا نورپردازی بر روی بناهای مختلف این شهر را تماشا کنند.

هزاران پنجشنبه شب به خیاباهای شهر لیون در فرانسه رفتند تا نورپردازی بر روی بناهای مختلف این شهر را تماشا کنند.

این نورپردازی ها به مناسبت «جشن نور» که هر سال در لیون برگزار می شود صورت گرفته است. «جشن نور» تا یکشنبه شب در لیون ادامه می یابد. 

صدها هزار گردشگر هر سال همزمان با «جشن نور» برای مشاهده نورپردازی های شهری به لیون سفر می کنند.

تازه‌ترین ویدیو