باران و سیل صدها نفر را در جنوب اسپانیا مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد

ویدیوها. باران و سیل صدها نفر را در جنوب اسپانیا مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد

باران شدید شبانه موجب سیل در خیابان‌های استان مالاگا در جنوب اسپانیا است و صدها نفر مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند.

باران شدید شبانه موجب سیل در خیابان‌های استان مالاگا در جنوب اسپانیا است و صدها نفر مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند.

خبرگزاری‌های محلی از مرگ یک آتش‌نشان خبر داده‌اند. خوزه جیل که به همراه دو همکارش در خودروی آتش‌نشانی در حال رانندگی بود به علت لغزندگی جاده چپ کرد و جان خود را از دست داد.

در شهر کمپیلوس، خودروهای پر از آب کنار خیابان رها شده اند. در شهر آردالس نیز طی بیست و چهار ساعت ۴۰۰ میلیمتر باران بارید.

تازه‌ترین ویدیو