کشتی نجات حامل صدها پناهجو در کاتانیای ایتالیا پهلو گرفت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کشتی نجات حامل صدها پناهجو در کاتانیای ایتالیا پهلو گرفت

بامداد چهارشنبه، یک کشتی گارد ساحلی ایتالیا پناهجویان سرگردان در کشتی آکواریوس را به بندر کاتانیا در جنوب ایتالیا رساند تا آن‌ها به امکانات پزشکی و مواد غذایی و بهداشتی دسترسی پیدا کنند.

بامداد چهارشنبه، یک کشتی گارد ساحلی ایتالیا پناهجویان سرگردان در کشتی آکواریوس را به بندر کاتانیا در جنوب ایتالیا رساند تا آن‌ها به امکانات پزشکی و مواد غذایی و بهداشتی دسترسی پیدا کنند.

دولت ایتالیا این پناهجویان را نپذیرفته و به دنبال انتقاد فرانسه از این رفتار، روابط پاریس و رم دچار تنش شده است.

اسپانیا برای پذیرفتن ۹۳۲ سرنشین این کشتی اعلام آمادگی کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست