کندوداران فرانسوی زنبورها را «تشییع» کردند

ویدیوها. کندوداران فرانسوی زنبورها را «تشییع» کردند

کندوداران فرانسوی روز پنجشنبه در اعتراض به استفاده بی رویه از سم‌ کشاورزی در این کشور به صورت نمادین «مراسم تشییع زنبورها» را برگزار کردند.

کندوداران فرانسوی روز پنجشنبه در اعتراض به استفاده بی رویه از سم‌ کشاورزی در این کشور به صورت نمادین «مراسم تشییع زنبورها» را برگزار کردند.

به گفته کندوداران استفاده از سموم کشاورزی باعث افزایش ۳۰ درصدی مرگ و میر زنبورها در یک سال اخیر شده است.

تازه‌ترین ویدیو