سنجاب معلول با چرخ راه رفت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

سنجاب معلول با چرخ راه رفت

یک سنجاب که در حادثه‌ای به شدت مجروح شده بود و دو پای جلویش را از دست داده بود، به کمک دامپزشکان اهل ترکیه، توانست راه برود.

یک سنجاب که در حادثه‌ای به شدت مجروح شده بود و دو پای جلویش را از دست داده بود، به کمک دامپزشکان اهل ترکیه، توانست راه برود.

دامپزشکان شهر بتمن ترکیه که اسم کارامل را به سنجاب معلول داده بودند، برایش چرخ‌هایی طراحی کردند که به بدن سنجاب وصل می‌شود و به کمک آن دوباره می‌تواند جنب و جوش کند.

دامپزشکان صبر خواهند کرد تا سنجاب کوچک به چرخ‌های مصنوعی‌اش عادت کند. در مرحله بعدی، دامپزشکان برای کارامل پاهای مصنوعی طراحی خواهند کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست