نجات دو نهنگ گوژپشت در ساحل استرالیا

ویدیوها. نجات دو نهنگ گوژپشت در ساحل استرالیا

یک نهنگ گوژپشت پس از آنکه به همراه یک نهنگ کوچک در تورهای ساحل گلد کوست در استرالیا گرفتار شد، در نهایت توسط امدادگران نجات یافت.

یک نهنگ گوژپشت پس از آنکه به همراه یک نهنگ کوچک در تورهای ساحل گلد کوست در استرالیا گرفتار شد، در نهایت توسط امدادگران نجات یافت.

عملیات نجات این دو نهنگ ساعت شش و ۳۰ دقیقه صبح روز ۲۵ اکتبر (سوم آبان) توسط اداره ماهی گیری و کشتیرانی آغاز شد.

این عملیات که از سوی امدادگران «دشوار» توصیف شده است، در نهایت با موفقیت به پایان رسید.

تازه‌ترین ویدیو