آغاز به کار جشنواره موسیقی هوی‌متال «وکن‌اُپن‌ایر» در آلمان

ویدیوها. آغاز به کار جشنواره موسیقی هوی‌متال «وکن‌اُپن‌ایر» در آلمان

جشنواره موسیقی هوی‌متال «وکن‌اُپن‌ایر» در آلمان عصر چهارشنبه بطور غیررسمی آغاز به کار کرد. در هوایی آفتابی و نیمه ابری، جوانان علاقمند به موسیقی هوی‌متال با هنرنمایی‌های عجیب توجه تماشاگران را به خود جلب کردند.

جشنواره موسیقی هوی‌متال «وکن‌اُپن‌ایر» در آلمان عصر چهارشنبه بطور غیررسمی آغاز به کار کرد. در هوایی آفتابی و نیمه ابری، جوانان علاقمند به موسیقی هوی‌متال با هنرنمایی‌های عجیب توجه تماشاگران را به خود جلب کردند.

تازه‌ترین ویدیو