دختری که با حجاب اسلامی بالرین شد

ویدیوها. دختری که با حجاب اسلامی بالرین شد

انجی الشاذلی، دختر جوان و مسلمان مصری که هموار رویای بالرین شدن داشت سرانجام به آرزوی خود رسید. او در سن ۲۷ سالگی توانست با حجاب اسلامی در کلاس‌ها‌ی ر‌قص باله شرکت کند و این هنر را فرا بگیرد. انجی با انگیزه بالا و تلاش بسیار به نقطه عطفی در تاریخ هنری رقص باله تبدیل شد.

انجی الشاذلی، دختر جوان و مسلمان مصری که هموار رویای بالرین شدن داشت سرانجام به آرزوی خود رسید. او در سن ۲۷ سالگی توانست با حجاب اسلامی در کلاس‌ها‌ی ر‌قص باله شرکت کند و این هنر را فرا بگیرد. انجی با انگیزه بالا و تلاش بسیار به نقطه عطفی در تاریخ هنری رقص باله تبدیل شد.

تازه‌ترین ویدیو