کابل در خون و آتش

ویدیوها. کابل در خون و آتش

در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در کابل، پایتخت افغانستان دستکم نود نفر کشته و حدود چهارصد تن زخمی شدند. مواد منفجره در داخل یک تانکر آب جاسازی شده بود. این انفجار در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه ها روی داد.

در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در کابل، پایتخت افغانستان دستکم نود نفر کشته و حدود چهارصد تن زخمی شدند. مواد منفجره در داخل یک تانکر آب جاسازی شده بود. این انفجار در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه ها روی داد.

تازه‌ترین ویدیو