ویدئویی از گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

ویدیوها. ویدئویی از گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

یک عکاس از «عکاسی اپیکس» (Eppix Adventures Photography) روز جمعه، ۱۹ ماه مه ویدویی از گسترش گدازه های آتشفشانی از کوه آتشفشان «کیلاویا» (Kilauea) در جزایر هاوایی آمریکا ضبط کرده است. به گفته وی این گدازه ها شش کیلومتر امتداد داشت.

یک عکاس از «عکاسی اپیکس» (Eppix Adventures Photography) روز جمعه، ۱۹ ماه مه ویدویی از گسترش گدازه های آتشفشانی از کوه آتشفشان «کیلاویا» (Kilauea) در جزایر هاوایی آمریکا ضبط کرده است. به گفته وی این گدازه ها شش کیلومتر امتداد داشت.

آتشفشان «کیلاویا» یکی از فعال ترین آتشفشانها روی زمین است که از سال ۱۹۸۳ میلادی بطور مداوم فوران می کند.

کیلاویا در زبان هاوایی به معنای «فوران کردن» یا «بسیار عظیم» است و اشاره به تکرار فوران این کوه دارد.

تازه‌ترین ویدیو