تاختن اسبها در بزرگراه در نزدیکی بوداپست

ویدیوها. تاختن اسبها در بزرگراه در نزدیکی بوداپست

روز دوشنبه ۱۵ ماه مه ۲۰۱۷، رانندگان در نزدیکی شهر بوداپست، پایتخت مجارستان با صحنه عجیبی روبرو شدند. دهها اسب در خلاف جهت حرکت خودروها در بزرگراه تاختند.

روز دوشنبه ۱۵ ماه مه ۲۰۱۷، رانندگان در نزدیکی شهر بوداپست، پایتخت مجارستان با صحنه عجیبی روبرو شدند. دهها اسب در خلاف جهت حرکت خودروها در بزرگراه تاختند.

این حادثه حوالی ساعت هشت و نیم صبح به وقت محلی رخ داد. اسبها نرده های مزرعه پرورش اسب در نزدیکی این بزرگراه را شکسته و از آنجا فرار کرده بودند. پلیس مجارستان موفق شد این اسبها را متوقف و به مزرعه بازگرداند.

تازه‌ترین ویدیو