رکورد پیرترین چترباز جهان شکسته شد

ویدیوها. رکورد پیرترین چترباز جهان شکسته شد

مردی صدویکساله که بهنگام جنگ جهانی دوم در حمله متفقین به ساحل نرماندی شرکت داشته است، رکورد پیرترین چتربازی چندنفره را شکسته است.

مردی صدویکساله که بهنگام جنگ جهانی دوم در حمله متفقین به ساحل نرماندی شرکت داشته است، رکورد پیرترین چتربازی چندنفره را شکسته است.

این مرد که «وردان هیز» نام دارد، روز یکشنبه ۱۴ ماه مه، بر فراز «دوون» بریتانیا از ارتفاع ۴۵۰۰ متری همراه با چهار نسل خانواده اش از هواپیما بیرون پرید.

او اولین بار در صدمین سالگرد تولدش چتربازی کرد.

رکورد قبلی پیرترین چتر باز متعلق به فردی کانادایی بود که هنگام پرش از هواپیما در ژوئن ۲۰۱۳ صد و یک سال و سه روز سن داشت. هیز که هنگام پرش صد و یک سال و ۳۸ روز سن داشت این رکورد را شکست.

تازه‌ترین ویدیو