دور دوم انتخابات فرانسه با عملیات امنیتی سنتینل

ویدیوها. دور دوم انتخابات فرانسه با عملیات امنیتی سنتینل

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه هفتم ماه مه تحت تشدید تدابیر امنیتی برگزار می شود. قرار است در این روز حدود ۳۵۰۰ سرباز عملیات موسوم به «سنتینل» (opération Sentinelle) برای تامین امنیت جان رای دهندگان در خیابانهای سرتاسر فرانسه مستقر شوند. «عملیات سنتینل» عملیات نظامی فرانسه است که پس از حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ میلادی در پاریس برای محافظت «اماکن» حساس از تهدیدهای تروریستی آغاز شد.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه هفتم ماه مه تحت تشدید تدابیر امنیتی برگزار می شود. قرار است در این روز حدود ۳۵۰۰ سرباز عملیات موسوم به «سنتینل» (opération Sentinelle) برای تامین امنیت جان رای دهندگان در خیابانهای سرتاسر فرانسه مستقر شوند. «عملیات سنتینل» عملیات نظامی فرانسه است که پس از حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ میلادی در پاریس برای محافظت «اماکن» حساس از تهدیدهای تروریستی آغاز شد.

تازه‌ترین ویدیو