اسپیس ایکس؛ پرتاب موفقیت آمیز ماهواره «NROL-۷۶»

اسپیس ایکس؛ پرتاب موفقیت آمیز ماهواره «NROL-۷۶»

شرکت اسپیس ایکس روز دوشنبه با موفقیت ماهواره «NROL-۷۶» را از پایگاه فضایی کندی به فضا پرتاب کرد.

شرکت اسپیس ایکس روز دوشنبه با موفقیت ماهواره «NROL-۷۶» را از پایگاه فضایی کندی به فضا پرتاب کرد.

موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس یک ماهواره را که متعلق به «دفتر شناسایی ملی» آمریکاست در مدار زمین قرار می دهد.

تازه‌ترین ویدیو