بانوهای اول ایالات متحده و چین

ویدیوها. بانوهای اول ایالات متحده و چین

دیدار ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا به همراه پنگ لیوان، همسر رئیس جمهوریِ چین از یک مدرسه در وست پالم بیچ فلوریدا.

دیدار ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا به همراه پنگ لیوان، همسر رئیس جمهوریِ چین از یک مدرسه در وست پالم بیچ فلوریدا.

تازه‌ترین ویدیو