پاندایی که شیر خورد!
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پاندایی که شیر خورد!

شیر دادن یک پاندا به نوزادش در جنگلی در شمال غربی چین دوربینها را مجذوب خود کرد.

شیر دادن یک پاندا به نوزادش در جنگلی در شمال غربی چین دوربینها را مجذوب خود کرد.

پژوهشگران می گویند این جانوران تا دو سالگی به توله های خود شیر می دهند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست