پاندایی که شیر خورد!

پاندایی که شیر خورد!

شیر دادن یک پاندا به نوزادش در جنگلی در شمال غربی چین دوربینها را مجذوب خود کرد.

شیر دادن یک پاندا به نوزادش در جنگلی در شمال غربی چین دوربینها را مجذوب خود کرد.

پژوهشگران می گویند این جانوران تا دو سالگی به توله های خود شیر می دهند.

تازه‌ترین ویدیو