پیگاسو: یک خوک نقاش
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پیگاسو: یک خوک نقاش

خوکی که در ویدئو می بینید پیگاسو نام دارد که قرار بود روزی در آفریقای جنوبی راهی سلاخ خانه شود. پیگاسو زمانی که تنها چهار هفته از عمرش می گذشت از آنجا که در شرایط بد و کثیفی نگاهداری می شد توسط «جووان لفسن» نجات داده شد.

خوکی که در ویدئو می بینید پیگاسو نام دارد که قرار بود روزی در آفریقای جنوبی راهی سلاخ خانه شود. پیگاسو زمانی که تنها چهار هفته از عمرش می گذشت از آنجا که در شرایط بد و کثیفی نگاهداری می شد توسط «جووان لفسن» نجات داده شد.

پیگاسو به زودی به قلم مو و آب رنگ هایی که کنارش بودند علاقه نشان داد و بالاخره استعداد و هنرش را نشان داد.

برخی، آثار این خوک را اکسپرسیونیستی/انتزاعی می خوانند. خلاصه، کار و بار پیگاسو خانم بالا گرفته و اثرهایش از ۲۸۰ تا ۲۰۰۰ دلار به فروش می رود.

وجوهی که از فروش آثار پیگاسو خانم عاید می شود صرف مزرعه و پناهگاه حیوانات نجات یافته می شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست