بولداگ های انگلیسی به خیابان های مکزیکوسیتی ریختند

بولداگ های انگلیسی به خیابان های مکزیکوسیتی ریختند

نزدیک به یک هزار سگ بولداگ انگلیسی با شرکت در یک راهپیمایی در خیابان های مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک رکود تازه ای ثبت کردند.

نزدیک به یک هزار سگ بولداگ انگلیسی با شرکت در یک راهپیمایی در خیابان های مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک رکود تازه ای ثبت کردند.

برگزار کنندگان این راهپیمایی ۹۵۱ بولداگ را از سراسر کشور گرد آورده بودند.

تازه‌ترین ویدیو