نمایشگاه هنری بنیاد بیلر در ژنو

ویدیوها. نمایشگاه هنری بنیاد بیلر در ژنو

بنیاد بیلر، بیستمین سالگرد خود را با برگزاری نمایشگاهی هنری در همکاری با چند نهاد هنری دیگر از جمله موسسه هنرهای معاصر از لند جشن گرفت.

بنیاد بیلر، بیستمین سالگرد خود را با برگزاری نمایشگاهی هنری در همکاری با چند نهاد هنری دیگر از جمله موسسه هنرهای معاصر از لند جشن گرفت.

وظیفه اصلی این بنیاد معرفی و ارائه آثار هنری ارنست بیلر، هنرمند مشهور سوئیسی است.

تازه‌ترین ویدیو