سگی در باغ وحش آلمان برای دو توله ببر رانده شده از طرف مادرشان مادری می کند

ویدیوها. سگی در باغ وحش آلمان برای دو توله ببر رانده شده از طرف مادرشان مادری می کند

در باغ وحشی در شمال آلمان دو توله ببر بنگال پس از تولد از طرف مادرشان رانده شدند. در این میان سگی به کمک آنها آمده تا جای خالی مادر را پر کند.

در باغ وحشی در شمال آلمان دو توله ببر بنگال پس از تولد از طرف مادرشان رانده شدند. در این میان سگی به کمک آنها آمده تا جای خالی مادر را پر کند.

تازه‌ترین ویدیو