تصویر هوایی از منطقه زلزله دیده در ایتالیا

تصویر هوایی از منطقه زلزله دیده در ایتالیا

تصویری از خسارات ناشی از دو زمین لرزه ای که هفته پیش مرکز ایتالیا را تکان داد. زلزله ای مشابه در ماه اوت نیز در این منطقه رخ داده بود.

تصویری از خسارات ناشی از دو زمین لرزه ای که هفته پیش مرکز ایتالیا را تکان داد. زلزله ای مشابه در ماه اوت نیز در این منطقه رخ داده بود.

زمین لرزه نخست ساعت ۷ و۱۰ دقیقه بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی با قدرت ۵.۴ در مقیاس ریشتر و زلزله دوم حدود دو ساعت بعد، با قدرت ۶.۱ در مقیاس ریشتر، مرکز ایتالیا را تکان داد.

تازه‌ترین ویدیو