تجربه خبرنگار تلویزیون ایتالیا در مدیترانه

تجربه خبرنگار تلویزیون ایتالیا در مدیترانه

آنجلا کاپونتو، خبرنگار تلویزیون «رای» ایتالیا به همراه گروه فرانسوی-آلمانی «اس.او.اس مدیترانه» و سازمان پزشکان بدون مرز با کشتی آکواریس به سمت سواحل لیبی حرکت کرد. آنها در بین راه با گروهی از پناهجویان برخورد کردند. قایقی که در آن ۱۲۹ پناهجو از جمله ۴۰ کودک بود. این افراد به محض سوار شدن به کشتی از سرنشین ها درباره کشورهایی که می توانند در آن زندگی جدید خود را آغاز کنند راهنمایی خواستند.

آنجلا کاپونتو، خبرنگار تلویزیون «رای» ایتالیا به همراه گروه فرانسوی-آلمانی «اس.او.اس مدیترانه» و سازمان پزشکان بدون مرز با کشتی آکواریس به سمت سواحل لیبی حرکت کرد. آنها در بین راه با گروهی از پناهجویان برخورد کردند. قایقی که در آن ۱۲۹ پناهجو از جمله ۴۰ کودک بود. این افراد به محض سوار شدن به کشتی از سرنشین ها درباره کشورهایی که می توانند در آن زندگی جدید خود را آغاز کنند راهنمایی خواستند.

تازه‌ترین ویدیو