بروکسل روز دوستی با ژاپن را گرامی نگاه داشت

ویدیوها. بروکسل روز دوستی با ژاپن را گرامی نگاه داشت

مسئولان شهر بروکسل با کمک شهروندان پایتخت بلژیک بیش از ششصد بگونیا در میدان بزرگ و تاریخی بروکسل کاشتند. این حرکت احترامی بود به دوستی پایدار بین بلژیک و ژاپن.

مسئولان شهر بروکسل با کمک شهروندان پایتخت بلژیک بیش از ششصد بگونیا در میدان بزرگ و تاریخی بروکسل کاشتند. این حرکت احترامی بود به دوستی پایدار بین بلژیک و ژاپن.

تازه‌ترین ویدیو