جشنواره رنگ هولی، این بار در اوکراین

جشنواره رنگ هولی، این بار در اوکراین

فستیوال رنگ هولی، یکی از بزرگترین جشنهای سنتی در هند، این روزها در برخی از کشورهای اروپایی نیز جشن گرفته می شود. در این جشن افراد به روی یگدیگر پودرهای رنگی و آب می پاشند و شادی می کنند. امسال جوانان اوکراینی ها نیز در کی یف، پایتخت، جشنواره هولی خود را به راه انداختند و شادی کردند و با پودرهای آبی و زرد پرچم کشورشان را در آسمان شهرشان نقش انداختند.

فستیوال رنگ هولی، یکی از بزرگترین جشنهای سنتی در هند، این روزها در برخی از کشورهای اروپایی نیز جشن گرفته می شود. در این جشن افراد به روی یگدیگر پودرهای رنگی و آب می پاشند و شادی می کنند. امسال جوانان اوکراینی ها نیز در کی یف، پایتخت، جشنواره هولی خود را به راه انداختند و شادی کردند و با پودرهای آبی و زرد پرچم کشورشان را در آسمان شهرشان نقش انداختند.

تازه‌ترین ویدیو