ادای احترام به جو کاکس، نماینده مقتول پارلمان بریتانیا

ویدیوها. ادای احترام به جو کاکس، نماینده مقتول پارلمان بریتانیا

گل، شمع و تصاویری از جو کاکس، نماینده جوان پارلمان بریتانیا به نشانه احترام در نزدیکی ساختمان پارلمان در لندن گذاشته شد. خانم کاکس روز پنجشنبه در شمال انگلستان مورد حمله یک مرد مسلح به چاقو و تفنگ قرا

تازه‌ترین ویدیو