بارش تگرگ در چین خرابی به بار آورد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بارش تگرگ در چین خرابی به بار آورد

بارش سنگین تگرگ و باران، شهرِ هاربین در شمال شرقی چین را در بر گرفت و آمد و شد را در خیابانهای این شهر مختل کرد. با آنکه بارش تگرگ تنها ده دقیقه طول کشید اما در برخی نقاط ارتفاع آن از مرز بیست سانتیمتر گذشت.

بارش سنگین تگرگ و باران، شهرِ هاربین در شمال شرقی چین را در بر گرفت و آمد و شد را در خیابانهای این شهر مختل کرد. با آنکه بارش تگرگ تنها ده دقیقه طول کشید اما در برخی نقاط ارتفاع آن از مرز بیست سانتیمتر گذشت.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست