پلیس های قهرمان در روز جهانی کودک در آلبانی

ویدیوها. پلیس های قهرمان در روز جهانی کودک در آلبانی

ماموران پلیس در تیرانا، پایتخت آلبانی در روز جهانی کودک، خود را به شکل و شمایل قهرمانان فیلم های محبوب در آوردند تا خوشحالی و شادی را به کودکان ارزانی دارند. پلیسی مردی عنکبوتی و پلیس دیگری بتمن شده بود. آنان خود را از پشت بام یک بیمارستان کودکان آویختند و از پنجره اطاق کودکان بیمار سرک کشیدند و به اطاق کودکان بیمار رفتند تا خوشحالشان کنند. هر بار نیز ماموران پلیس هدیه ای برای کودکان داشتند با این نوشته بر روی آن: تو قهرمان ما هستی!

ماموران پلیس در تیرانا، پایتخت آلبانی در روز جهانی کودک، خود را به شکل و شمایل قهرمانان فیلم های محبوب در آوردند تا خوشحالی و شادی را به کودکان ارزانی دارند. پلیسی مردی عنکبوتی و پلیس دیگری بتمن شده بود. آنان خود را از پشت بام یک بیمارستان کودکان آویختند و از پنجره اطاق کودکان بیمار سرک کشیدند و به اطاق کودکان بیمار رفتند تا خوشحالشان کنند. هر بار نیز ماموران پلیس هدیه ای برای کودکان داشتند با این نوشته بر روی آن: تو قهرمان ما هستی!

تازه‌ترین ویدیو