تنش در پارلمان آفریقای جنوبی در اعتراض به جاکوب زوما

ویدیوها. تنش در پارلمان آفریقای جنوبی در اعتراض به جاکوب زوما

پارلمان آفریقای جنوبی روز چهارشنبه تنش آلود بود. در پی حضور جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در پارلمان، میان نمایندگان حزب «مبارزان آزادی اقتصادی» و نمایندگان حزب حاکم کنگره ملی آفریقا درگیری صورت گرفت. در پی آن نیروهای امنیتی نمایندگان حزب «مبارزان آزادی اقتصادی» را از پارلمان خارج کردند. این حزب می گوید تا وقتی به اتهامات زوما در زمینه فساد رسیدگی نشود به مبارزه ادامه می دهد.

پارلمان آفریقای جنوبی روز چهارشنبه تنش آلود بود. در پی حضور جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در پارلمان، میان نمایندگان حزب «مبارزان آزادی اقتصادی» و نمایندگان حزب حاکم کنگره ملی آفریقا درگیری صورت گرفت. در پی آن نیروهای امنیتی نمایندگان حزب «مبارزان آزادی اقتصادی» را از پارلمان خارج کردند. این حزب می گوید تا وقتی به اتهامات زوما در زمینه فساد رسیدگی نشود به مبارزه ادامه می دهد.

تازه‌ترین ویدیو