ایتالیا: یادبودی برای بروکسل

ویدیوها. ایتالیا: یادبودی برای بروکسل

داریو جامبارین، هنرمند ایتالیایی، به یاد قربانیان حملات بروکسل، مدل عظیمی از «اتمیموم» را با استفاده از یک تراکتور در کشتزاری نزدیک ورونا در شمال غرب ایتالیا نقش زده است. اتمیوم از یادمان های مشهور شهر بروکسل است.

داریو جامبارین، هنرمند ایتالیایی، به یاد قربانیان حملات بروکسل، مدل عظیمی از «اتمیموم» را با استفاده از یک تراکتور در کشتزاری نزدیک ورونا در شمال غرب ایتالیا نقش زده است. اتمیوم از یادمان های مشهور شهر بروکسل است.

تازه‌ترین ویدیو