جشن پایان زمستان در روسیه

ویدیوها. جشن پایان زمستان در روسیه

در آستانه فصل بهار، صدها نفر در پارک گورکی در شهر مسکو جمع شدند تا پایان فصل زمستان را با حضور در فستیوال ماسلنیتسا جشن بگیرند. در این جشن معمولا به طور سنتی مترسکهایی را آتش می زنند. اما برگزارکنندگان مراسم در مسکو تصمیم گرفتند که به جای این کار، یک آشیانه مصنوعی خرس را آتش بزنند که پس از سوخته شدن، یک خرس مصنوعی از درون آن ظاهر می شود. این اقدام یادآور بیدار شدن نمادین خرس پس از خواب زمستانی است.

در آستانه فصل بهار، صدها نفر در پارک گورکی در شهر مسکو جمع شدند تا پایان فصل زمستان را با حضور در فستیوال ماسلنیتسا جشن بگیرند. در این جشن معمولا به طور سنتی مترسکهایی را آتش می زنند. اما برگزارکنندگان مراسم در مسکو تصمیم گرفتند که به جای این کار، یک آشیانه مصنوعی خرس را آتش بزنند که پس از سوخته شدن، یک خرس مصنوعی از درون آن ظاهر می شود. این اقدام یادآور بیدار شدن نمادین خرس پس از خواب زمستانی است.

تازه‌ترین ویدیو