اعتراض رانندگان تاکسی در اسپانیا در اعتراض به اوبر

اعتراض رانندگان تاکسی در اسپانیا در اعتراض به اوبر

رانندگان تاکسی در اعتراض به برنامه تاکسی یاب اوبر در اسپانیا تجمع کردند. رانندگان تاکسی خیابانها را بند آوردند و با به صدا درآوردن بوقهای خود، اعتراض خود را نشان دادند. معترضان می گویند که افرادی که به عنوان راننده از طریق این برنامه گوشیهای هوشمند فعال هستند، از مقرراتی که بر رانندگان تاکسیهای مرسوم اعمال می شود، معافند. خدمات اوبر هنوز در اسپانیا فعال نشده و منتظر حکم دادگاه در این مورد است.

رانندگان تاکسی در اعتراض به برنامه تاکسی یاب اوبر در اسپانیا تجمع کردند. رانندگان تاکسی خیابانها را بند آوردند و با به صدا درآوردن بوقهای خود، اعتراض خود را نشان دادند. معترضان می گویند که افرادی که به عنوان راننده از طریق این برنامه گوشیهای هوشمند فعال هستند، از مقرراتی که بر رانندگان تاکسیهای مرسوم اعمال می شود، معافند. خدمات اوبر هنوز در اسپانیا فعال نشده و منتظر حکم دادگاه در این مورد است.

تازه‌ترین ویدیو