یک خرس کوآلا دو توله خرس را به فرزندی قبول کرد

ویدیوها. یک خرس کوآلا دو توله خرس را به فرزندی قبول کرد

روز جمعه ۱۵ ژانویه یک خرس کوآلا در پارک رپتایل استرالیا در ناحیه سنترال کوست در ایالت «نیو سالت ولز» برغم داشتن یک توله خرس، دو توله خرس کوآلای دیگر را به فرزندی قبول کرده است.

روز جمعه ۱۵ ژانویه یک خرس کوآلا در پارک رپتایل استرالیا در ناحیه سنترال کوست در ایالت «نیو سالت ولز» برغم داشتن یک توله خرس، دو توله خرس کوآلای دیگر را به فرزندی قبول کرده است.

مادر این دو توله خرس کوآلا شیر کافی برای تغذیه بچه هایش نداشت و در نتیجه مادری دیگر وظیفه او را بر عهده گرفت.

اعلام شده است که هر سه توله خرس در سلامت به سر می برند.

تازه‌ترین ویدیو