گنجینه های پنهان کانال سن-مارتن پاریس کشف شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

گنجینه های پنهان کانال سن-مارتن پاریس کشف شد

اشیایی نامتعارف در پاریس در جریان لایروبی آب گذر سن-مارتن کشف شدند: این آب گذر برای اولین بار طی ۱۵ سال اخیر لایروبی شده است و اشیاء کشف شده در جریان این لایروبی شامل ماهی، فرش، چمدان، علائم راهنمایی و رانندگی، دوچرخه و بطری می شود.

اشیایی نامتعارف در پاریس در جریان لایروبی آب گذر سن-مارتن کشف شدند: این آب گذر برای اولین بار طی ۱۵ سال اخیر لایروبی شده است و اشیاء کشف شده در جریان این لایروبی شامل ماهی، فرش، چمدان، علائم راهنمایی و رانندگی، دوچرخه و بطری می شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست