پاراگوئه، گرفتار سیل کم سابقه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پاراگوئه، گرفتار سیل کم سابقه

بخشهایی از کشور پاراگوئه گرفتار سیلی شد که رسانه های این کشور از آن به عنوان سیلی کم سابقه در دهه های اخیر یاد کرده اند.

بخشهایی از کشور پاراگوئه گرفتار سیلی شد که رسانه های این کشور از آن به عنوان سیلی کم سابقه در دهه های اخیر یاد کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست