پاراگوئه، گرفتار سیل کم سابقه

پاراگوئه، گرفتار سیل کم سابقه

بخشهایی از کشور پاراگوئه گرفتار سیلی شد که رسانه های این کشور از آن به عنوان سیلی کم سابقه در دهه های اخیر یاد کرده اند.

بخشهایی از کشور پاراگوئه گرفتار سیلی شد که رسانه های این کشور از آن به عنوان سیلی کم سابقه در دهه های اخیر یاد کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو