ادای احترام به قربانیان جمعه سیاه پاریس

ادای احترام به قربانیان جمعه سیاه پاریس

مردم روسیه چین و کره جنوبی به کشته شدگان حملات اخیر پاریس ادای احترام کردند

مردم روسیه چین و کره جنوبی به کشته شدگان حملات اخیر پاریس ادای احترام کردند

تازه‌ترین ویدیو