درگیری جوانان فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در «روز خشم»
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

درگیری جوانان فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در «روز خشم»

روز سه شنبه تنش ها در کرانه باختری رود اردن، به ویژه در بیت المقدس و در نزدیکی تل آویو به اوج خود رسید. جوانان فلسطینی یکدیگر را به شرکت در این اعتراض گسنرده که «روز خشم» نام داشت فراخواندند. آنها در بیت لحم چفیه به دور سر خود پیچیدند و با پرچم های افراشته در خیابان لاستیک آتش زدند و به سوی نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. مأموران اسرائیلی هم در پاسه به سوی آنها گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی شلیک کردند.

روز سه شنبه تنش ها در کرانه باختری رود اردن، به ویژه در بیت المقدس و در نزدیکی تل آویو به اوج خود رسید. جوانان فلسطینی یکدیگر را به شرکت در این اعتراض گسنرده که «روز خشم» نام داشت فراخواندند. آنها در بیت لحم چفیه به دور سر خود پیچیدند و با پرچم های افراشته در خیابان لاستیک آتش زدند و به سوی نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. مأموران اسرائیلی هم در پاسه به سوی آنها گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی شلیک کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست