اعضا تیم بایرن مونیخ آلمان در جشن آبجو

ویدیوها. اعضا تیم بایرن مونیخ آلمان در جشن آبجو

بازیکنان تیم بایرن مونیخ آلمان به همراه همسران شان لباس های محلی منطقه بایرن را پوشیده و در جشن معروف آبجو در مونیخ شرکت کردند.

بازیکنان تیم بایرن مونیخ آلمان به همراه همسران شان لباس های محلی منطقه بایرن را پوشیده و در جشن معروف آبجو در مونیخ شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو