سیل در ایالت نیوساوت ولز استرالیا

ویدیوها. سیل در ایالت نیوساوت ولز استرالیا

بارش شدید باران و تگرگ در برخی از مناطق ایالت نیوساوت ولز استرالیا باعث جاری شدن سیل شد. بارش باران های سیل آسا از ابتدای هفته در این منطقه آغاز شده بود.

بارش شدید باران و تگرگ در برخی از مناطق ایالت نیوساوت ولز استرالیا باعث جاری شدن سیل شد. بارش باران های سیل آسا از ابتدای هفته در این منطقه آغاز شده بود.

تازه‌ترین ویدیو